BHP

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest cykliczne prowadzenie szkoleń pracowników i ocena ryzyka na ich stanowiskach pracy co wynika z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 – Kodeks pracy.

Kompleksowa obsługa z zakresu bezpieczeństwa pracy dostosowana do potrzeb pracowników to podniesienie standardu firmy. Doświadczenie KODO wypracowane przez lata praktyki w różnych branżach, pozwoliło usystematyzować działania oparte na minimalizowaniu ryzyka. Wysokie standardy szkoleniowe oraz bezpośredni kontakt z pracownikami są niezbędne do utrzymania bezpiecznych warunków pracy. Nasze rozwiązania redukują wypadkowość, obniżając poziom niebezpiecznych zachowań. Po każdym szkoleniu staramy się zbierać informacje od pracowników na temat ich wiedzy z zakresu zagrożeń oraz warunków pracy. Te informacje jako nieoceniony feedback trafiają do kierownictwa, niejednokrotnie poprawiając relacje pracownik-zarząd.

Przygotowujemy szkolenia BHP, oceny ryzyka zawodowego, opracowujemy dokumentację BHP w tym wypadkową, a także zajmujemy się kompleksową obsługą BHP pełniąc funkcję Specjalisty do spraw bhp.

Doświadczenie zawodowe to 15letnia praktyka w służbie bhp, liczne kursy i szkolenia UDT i PIP, w tym kurs auditora wewnętrznego BHP zgodny z normą ISO 45001:2018, a także ukończone studia podyplomowe na AGH w Krakowie na wydziale BHP.

Szkolenia są prowadzone zgodnie ze standardami szkoleniowymi z 2022r.