RODO

Dnia 25 maja 2018 roku weszło do stosowania tzw. „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych” (RODO), które obowiązuje we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, i którego wymogi muszą spełniać wszystkie organizacje przetwarzające dane osobowe.

Zapewniamy pomoc w kompleksowym wdrożeniu systemu ochrony danych osobowych zgodnie z wymaganiami RODO, aby zapobiec ewentualnym konsekwencjom wynikającym z nieprzestrzegania niniejszego rozporządzenia. Przygotowana przez nas oferta oparta jest o doświadczenia naszego Zespołu wyniesione z przeprowadzonych dotychczas audytów, wdrożeń i szkoleń klientów z rożnych branż i sektorów zarówno samorządowych jak i prywatnych firm. Organizacje poprzez wdrożenie RODO niewątpliwie podnoszą standard świadczonych usług. Stosowana przez KODO metodyka wdrożenia oraz dobre praktyki pozwalają na efektywne przygotowanie organizacji do spełnienia wymogów związanych z przestrzeganiem ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji wymogów prawnych, oferujemy również możliwość pełnienia funkcji zewnętrznego IOD.

Zajmujemy się prowadzeniem szkoleń RODO, audytem bezpieczeństwa informacji, analizą ryzyka, a także opracowaniem niezbędnej dokumentacji, prowadzeniem wymaganych rejestrów oraz ewidencji. Reprezentujemy organizacje jako zewnętrzy IOD.
Właścicielem Kancelarii KODO jest absolwentka Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie mgr Dorota Gross, która posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w praktyce prawa i bezpieczeństwa pracy dla organizacji. Specjalizację w dziale bezpieczeństwa informacji potwierdzają ukończone studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji w Katedrze Polityki Gospodarczej UJ w Krakowie na kierunku Bezpieczeństwo Informacji w Administracji i Biznesie, a także liczne kursy, szkolenia i webinaria między innymi prowadzone przez UODO. Auditor wewnętrzny bezpieczeństwa informacji auditor PN-EN ISO/IEC 27001:2017

Szkolimy zgodnie ze standardami z 2022r.