CSR

Jesteśmy firma odpowiedzialną społecznie (CSR), działamy uwzględniając interesy społeczne i aspekty środowiskowe. Kierujemy się etyką zawodową.

Jesteśmy eko, nie drukujemy w nadmiarze, opracowaliśmy aplikacje do testów przez co zużywamy mniej papierów, jeśli musimy już coś wydrukować używamy papieru ekologicznego pochodzącego w 100% z recyclingu. Kochamy zieleń! Promujemy zdrowy tryb życia! Pijemy wodę z kranu i jeździmy na rowerach. Szkolimy propagując ekologię. Pomagamy społecznie. W 2022 r. jako wolontariusze planujemy wprowadzić warsztaty edukacyjne z pierwszej pomocy przedmedycznej dla dzieci ze szkół podstawowych.

 

W swoich działaniach kierujemy się zasadami zgodnymi z:

etyką – skoncentrowanie na działaniach zgodne z obowiązującymi normami oraz zapewnieniu etycznego zarządzania;

prawem – związane jest to z przestrzeganiem prawa, ochroną środowiska naturalnego, ochroną praw konsumenta oraz dotrzymywaniu zobowiązań umownych;

ekonomią – odzwierciedlającej mądre decyzje strategiczne powiązane z jednoczesnym maksymalizowaniem dochodów i minimalizowaniem kosztów.

filantropią– w ramach programów wspierających społeczeństwo, angażujemy się na rzecz społeczności lokalnej.

28 października 2010 r. Międzynarodowa Organizacja Standaryzacyjna (ISO) po ponad 5 latach pracy w gronie ekspertów z 99 krajów opublikowała normę ISO 26000. Norma ta ma za zadanie uporządkować wiedzę na temat społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR Corporate Social Responsibility). ISO 26000 nie ma formy certyfikacji. Stanowi natomiast praktyczny przewodnik po zasadach odpowiedzialnego biznesu, zawiera wskazówki dla organizacji każdego typu (nie tylko dla przedsiębiorstw), bez względu na ich wielkość czy lokalizację. Norma ISO 26000 wyróżnia następujące obszary społecznej odpowiedzialności biznesu: (1) ład organizacyjny, (2) prawa człowieka, (3) stosunki pracy, (4) środowisko, (5) sprawiedliwe praktyki rynkowe, (6) relacje z konsumentami, (7) zaangażowanie społeczne.

 

Czytaj więcej: https://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualnosci/