KANCELARIA

Projektowanie, szkolenie i wdrażanie rozwiązań dotyczących poprawy bezpieczeństwa informacji i ochrony pracy to nasza specjalność. Stosowana przez nas metodyka, dedykowane szkolenia oraz dobre praktyki, a także bezpośredni kontakt z osobami współpracującymi z KODO, pozwoliły z powodzeniem wdrożyć lub dostosować wymagane procedury. Przeszkoliliśmy setki pracowników w logiczny sposób przekazując niezbędną wiedzę zgodnie z obowiązującym prawem. W wielu firmach, jednostkach samorządowych, a także instytucjach państwowych mamy przyjemność współpracować do dziś.

Przepisy prawa są niezwykle ważne, jednak nie wszyscy mają do czynienia z językiem prawniczym, dlatego staramy się, aby wiedza na temat poruszanych zagadnień była przekazywana w jasny i przejrzysty sposób dostosowany do świadomości i potrzeb pracowników z różnych branż i instytucji z którymi współpracujemy.

Atutem naszej Kancelarii jest bezpośredni kontakt z klientem. Do każdego podchodzimy indywidualnie, każdorazowo rozpoczynając od inwentaryzacji jednostki, na wstępie przeprowadzając wywiady z pracownikami na temat stanu ich wiedzy i stosowania się do zarządzeń, regulaminów oraz obowiązującego prawa. Przygotowując się do szkoleń staramy się personalizować prezentacje. Aby przekazywać gotowe i sprawdzone rozwiązania dyskutujemy z uczestnikami na temat problematyki stosowania się do wymaganych przepisów. Nie stosujemy ogólnikowych rozwiązań.

Właścicielem Kancelarii KODO jest Dorota Gross. Absolwentka Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Swoje doświadczenie zawodowe zdobyła w praktykując prawo i bezpieczeństwo pracy dla wielu organizacji z różnych branż. Specjalizację w dziale bezpieczeństwa informacji potwierdzają ukończone studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji w Katedrze Polityki Gospodarczej UJ w Krakowie na kierunku Bezpieczeństwo
Informacji w Administracji i Biznesie. Ukończone studia podyplomowe w dziedzinie prawa pracy na wydziale Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, zapoczątkowały proces praktycznego podejścia do zagadnień związanych z narażeniami w środowisku pracy. Liczne kursy, szkolenia i webinaria prowadzone przez specjalistów pozwoliły Jej usystematyzować i aktualizować prawne aspekty w środowisku pracy. Jest pragmatykiem, nie stosuje ogólnych rozwiązań propagując wśród pracowników własne procesy myślowe.

„Poprawa kultury bezpieczeństwa wśród pracowników rozpoczyna się zdroworozsądkowym podejściem do minimalizacji zagrożeń w pracy, przekładając je na osobiste doświadczenia każdego z nich.”