SZKOLENIA

Większość szkoleń jest obowiązkowa i wynika z regulacji prawnych. Posiadamy wymagane kwalifikacje zawodowe w dziedzinie prowadzenia szkoleń z zakresu RODO oraz BHP. Kilkunastoletnie doświadczenie w sektorze prawa pracy przekłada się na efektywne przekazywanie wiedzy pracownikom.

Świadomy pracownik to bezpieczeństwo całej organizacji.

Szkolenia prowadzimy u Klienta lub w naszej Kancelarii.

Szkolenia prowadzimy również w wersji online poprzez dedykowaną aplikację, która umożliwia przeprowadzenie testu lub ankiety stanowiskowej na urządzeniu przenośnym.

Organizator szkolenia w czasie rzeczywistym otrzymuje wynik testu.

Nasze szkolenia

RODO

Szkolenia RODO dla pracowników
Szkolenia RODO dla kadry zarządzającej

BHP

Szkolenia wstępne BHP
Szkolenia okresowe BHP, PPOŻ i Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla wszystkich stanowisk pracy

SYGNALIŚCI

Szkolenia koordynatorów zgłoszeń SYGNLISTÓW

Podczas szkoleń na życzenie klienta przekazujemy pracownikom ankietę stanowiskową, dzięki której może otrzymać ważne informacje i opinię na temat warunków w miejscu pracy bezpośrednio od swoich pracowników. Opcja dostępna w APP.SAFE